Fysisk aktivitet och skolframgång

Gällande idrotten i skolan finns det många åsikter. Det finns människor som på bekostnad av andra skolämnen önskar minska, ja kanske helt slopa idrotten i skolan, medan andra önskar utöka antalet veckotimmar. Argumentet för och emot varierar, men de som önskar öka antalet veckotimmar lyfter naturligtvis fram de hälsomässiga aspekterna, som bättre kondition och allmänt välmående. Motståndarna vill att idrott och andra färdighetsämnen minskas så att matematik och språk kan prioriteras.

Jag tycker att man kan låta fredspipan gå runt och enas om att idrotten inte tar bort något från den teoretiska inlärningen. Det har också forskare kommit fram till som hittat bevis för att fysiska aktiviteter under skoltiden också resulterar i akademiska skolframgångar. Alltså rör du på dig så förbättras kapaciteten att lära sig. Så istället för flera teoretiska lektioner så handlar det om att hitta balansen mellan teori och praktik under skoldagen för bästa möjliga inlärning. Kanske vi åter då är i toppen i Pisa mätningarna?