Arbetsplatsmåltider en del av den finska matkulturen

 

I slutet november disputerade Susanna Raulio vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet med doktorsavhandlingen  Lunch eating patterns during working hours and their social and work-related determinants”. Jag har haft glädjen att vara handledare för hennes avhandling.  Det är mycket bra att det görs forskning inom det här ämnesområdet. Finland har redan i över halvt århundrade varit ett av de länder som har erbjudit arbetstagarna möjlighet att på arbetsplatsen inta en tillredd varm hälsosam lunch. Trots det är det mycket lite vetenskaplig kunskap och evidens publicerat inom detta område i Finland och internationellt.

Susannas doktorsavhandling och en rapport som hon tidigare har skrivit ger en bra beskrivning av den långa traditionen av arbetsplatsbespisning i vårt land. Hon har undersökt vem som idag har möjlighet att äta på arbetsplatsmatsalen och vem som regelbundet väljer att äta på arbetsplatsmatsalen. En mycket stor andel av arbetande finländare har möjlighet att inta lunch i arbetsplatsens matsal, ca 60 % av männen och 70 % av kvinnorna. Detta är ett bevis på hur viktig arbetsplatsmåltiden är i den finska matkulturen.  Av dem som har denna möjlighet väljer ca 50 % av både männen och kvinnorna att utnyttja den förmånen. Det betyder att 30-40% av arbetande finländare intar regelbundet en måltid som serveras på arbetsplatsen matsal. Att en så stor andel av finländarna äter på arbetsplatsen restaurang eller matsal ger mycket goda möjligheter att främja hälsan genom att servera en sund kost. Detta är en aspekt som jag tycker att diskuteras och skrivs om alldeles för lite, kanske för att vi finländare tar för givet att vi på arbetsplatsen kan inta en lunch som vi utgår från att är hälsosam. Så är dock inte fallit i många andra länder. Där man ser man ofta att måltider utanför hemmet är en risk faktor för hälsan, maten är mera fet, har högre sockerhalt och är mindre näringsrik.  Finland skulle kunna vara ett modell land för hur måltider utanför hemmet kan bidra till en god folkhälsa. Genom att publicera i internationella vetenskapliga tidskrifter inom detta tema kan vi sprida kunskap om denna unika finska matkultur som inte är en självklarhet i andra länder. Måltider utanför hemmet behöver inte vara en hälsorisk utan tvärtom kan de ha en stor hälsofrämjande verkan på befolkningens hälsa.