Detaljer från fetma dagen som centret för hälsa och välfärd ordnade

Temadagen kring fetma och övervikt som centret för hälsa och välfärd ordnade 12.12.2011 innehöll inga större nyheter, men ändå en hel del fakta som är värt att fundera på. Någonstans i populationen måste ju t.ex. konsumtionen av godis som under åren 1995-2010 ha stigit från 8 till 14 kg synas. Mängden av olika drycker som finns på marknaden jämfört med för 20 år sedan är enorm och allt mer börjar man tala om dryckernas roll för utvecklandet av övervikt. Det här gäller både läsk, energidrycker, men också konsumtionen av alkohol. En del av all denna överloppsenergi har säkert satt sig på beväringarna vars medelvikt under åren 1993 till 2006 har stigit från 70.5 kg till 77 kg. Samtidigt hittar vi allt färre ställen i samhället där vi kan göra oss av med den energi vi har samlat på oss. De flesta i arbetsför ålder har ett arbete som har blivit fysisk mindre ansträngande, den fysisk aktiviteten under arbetsresorna har minskat; minskningen har varit större hos kvinnor än hos män, och för några dagar sedan rapporterade Helsingin Sanomat att vi nu använder mer av vår tid under fritiden till att sitta framför datorn än vi använder till att motionera. Mot denna trend kan man ju bara hoppas på att i framtiden kommer vi alla att trampa igång vår egen dator därhemma istället för att knäppa på strömmen till datorn!