Vad påverkar barns matvanor

Som mamma vill jag gärna ge mina barn bra matvanor redan nu så de äter bra också som vuxna. Men vad påverkar våra barns matvanor, och vilka är de kritiska skedena i bildandet och brytandet av våra matvanor? Vilka är de mest effektiva strategierna för att bryta vanor, det vill säga för att gå från ohälsosamma till hälsosamma vanor? Eftersom vi inte kan blunda för att vi äter alldeles för mycket socker och för lite grönsaker är detta viktiga frågor.

År 2013 får vi förhoppningsvis mera information om barnens matvanor och de kritiska skedena i utvecklingen av matvanorna tack vare ett Europeiskt samarbete. Projekt HabEat är ett samarbete mellan 6 Europeiska länder (Danmark, Frankrike, Storbritannien, Holland, Grekland och Portugal) och pågår mellan 2010-2013. Deras huvudfrågor är intressanta och hittas på www.habeat.eu.

 

 

Sj04