Kost, fysisk aktivitet och hur minska hälsoskillnader i Finland; J Vainio stiftelsen delade ut 1 milj euro i forskningsbidrag

Juho Vainio stiftelsen ordnade 20.1.2012 utdelning av de forskarstipendier för år 2012 som de hade beviljats i december 2011. Stiftelsen delade i år ut ca 1 miljon euro i forskarstipendier till grupper som vars forskning handlar om hälsofrämjande kost, fysisk aktivitet och framförallt forskning som ökar vår förståelse för skillnader i hälsa. Trots den solskenshistoria som finns kring hur vi finländare har drastiskt lyckats minska dödligheten i hjärt- och kransartärsjukdomar under de senaste 50 åren är vi fortfarande i europeiska mått en av de länder där socio-ekonomiska skillnaderna i hälsa och sjukdom är stora. Flera regeringsprogram har haft som målsättning att minska dessa skillnader, men resultaten av programmen syns inte i alla fall för tillfället. Fest föredraget hölls av docenten Juonala Markus vars arbetsgrupp lyfter stipendium för levnadsvanornas betydelse för unga vuxnas hälsa. Gruppen undersöker levnadsvanor, övervikt och fetma i barndomen och hur dessa inverkar på hjärt- och kransartärhälsan då barnen blivit unga vuxna. Ett av budskapen i föredraget var att det finns hopp också för barn som är överviktiga i barndomen såvida de är normalviktiga som unga vuxna.

Ta en titt på rubrikerna för forskningsbidragen. Det görs en hel del i vårt land för att öka vår kunskapo och förståelse för levnadsvanor och hälsa!