Våga vara obekväm

Att vi blir alltmer stillasittande är ingen nyhet. Tack vare TV:n, datorn, motorfordon, rulltrappor etc. får vi långa stunder av stillasittande i vardagen. Vårt arbetsliv förändras också mot alltmer stillasittande.

Folkhälsan ordnade en motionskampanj, Hälsostegen, hösten 2011. Kampanjens tema var vardagsmotionens betydelse. Vi tog hjälp av stegmätare för att mäta hur många steg vi tog varje dag. Målsättningen var 300 000 steg under 30 dagar. Den hälsofrämjande rekommendationen är nämligen 10 000 steg/dag.

Tack vare Hälsostegen blev jag medveten om hur många gånger jag valde en bekväm lösning istället för en fysisk aktiv lösning. Jag gjorde de flesta ärenden på väg hem från jobbet med bil framom att köra direkt hem och promenerandes uträtta ärenden. Jag lät utprintade papper ligga i skrivaren för att ta allt på en gång istället för att gå flera gånger osv. Under motionskampanjtiden ändrade jag helt tankesätt och tog ofta t.o.m. omvägar istället för snabbaste vägen. Allt för att få så många steg som möjligt på stegmätaren.

Halsostegen

Nu har jag till min fasa insett att jag alltmer återgått till det tidseffektiva tänkandet. Så på med stegmätaren igen och våga vara obekväm, trots att det inte är kampanj. Det främjar ju min hälsa!