Den orättvisa hälsan

Är du intresserad av ojämlikhetsfrågor och hälsa är den nyutkomna boken ”Den orättvisa hälsan” något för dig. Jag har själv haft glädjen att vara med om att skriva ett kapitel i denna bok tillsamman med flera välkända forskare och professorer från Sverige. Speciellt roligt har det varit att få skriva boken tillsammand med mina tidigare kolleger från den tiden när jag jobbade som gästforskare på forskningsinstitutet CHESS i Stockholm. De flesta av författarna har anknyting till detta institut, där man forskar i ojämlikhet i hälsa. I boken beskrivs skillnader i hälsa enligt kön, socioekonomisk klass och invandringsbakgrund i Sverige och också i övriga världen. Fokus i boken ligger på hälsans sociala bestämningsfaktorer. Faktorer som gås igenom är bl. a. boendesegration, tillgång till hälso- och sjukvård, socialt kapital, sociala nätverk, levnadsvanor, kulturella aktiviteter, psykobiologiska processer mm. Man ser också på ojämlikhet i hälsa ur ett livcykelperspektiv. Bland annat gås det igenom möjligheter att minska hälsoskillnader under olika faser av livet, redan under fosterstadiet, under skol- och ungdomstiden, i arbetslivet och när man når pensionsålder. Boken vänder sig i främsta hand till studerande men också till alla andra som vill fördjupa sig i ämnet ojämlikhet i hälsa. Centrala begrepp och teorier gås igenom. Även om boken är skriven ur ett svenskt perspektiv är mycket av tankarna applicerbara i Finland. Vi har långt samma skillnader i hälsa som i Sverige. Jag själv har i boken skrivit om sociala skillnader i hälsoreleterade levnadsvanor. Jag återkommer om dem i en framtida blogg.

4709975o1