Är du en Hurtta, Soffi eller Laila?

Precis som matpratarna tar hjälp av matpyramiden för att åskådliggöra bra matvanor så kan man inom fysisk aktivitet ta hjälp av motionspyramiden.

Motionspyramid

 Den visar att basen utgörs av vardagsmotion. Den här enkla formen av rörelse bör finnas som en självklar del i alla personers vardag. Nästa nivå innebär konditionsträning och styrketräning. För att tillgodogöra sig denna form av träning på bästa sätt bör man ha en viss grundkondition som fås från vardagsmotionen. Det är kanske inte så smart att köra bil till träningspasset varje gång, välj istället att promenera/cykla till och från konditions-/styrketräningen och räkna in också vardagsmotionen i motionspasset. Tillräckligt med vardagsmotion gör att skaderisken minskar under konditions- och styrketräningen. Toppen av pyramiden består av den viktiga återhämtningen.

Här nedan ser du hur Hurttas, Soffis och Lailas motionspyramider ser ut. Vilken är mest lik din?

          

Hurtta_triangel
Soffi_triangel
Lailatriangel