Barnledd avvänjning (Baby-led weaning)

Den senaste tiden har jag stött på begreppet barnledd avvänjning (Baby-led weaning, BLW) allt oftare och jag uppplever att många föräldrar är intresserade av fingermat.  I korthet går BLW ut på att istället för att ge barnet puréer låta det mata sig självt t.ex. med kokta morotsstavar, bananbitar, kokta broccolibuketter osv. Barnet får undersöka konsistenser, färger och dofter (lite smakskola alltså). Många föräldrar gör säkert detta omedvetet, kanske när barnet sträcker sig och smakar på något från föräldrarnas eller syskonens tallrik.

 

WHO rekommenderar helamning tills barnet är 6 månader och i den åldern sitter de flesta barn redan med stöd och koordinationen mellan öga och hand såpass utvecklad att barnet kan greppa mat. Risken för kvävning är inte större än vid purématning, men naturligtvis ska barnet inte lämnas ensamt då det äter och undvik till exempel hela nötter eftersom det finns risk att barnet får dem i halsen.

 

Det finns studier som visar att BLW kan ha en positiv effekt på hur barnet upplever livsmedel som utgör byggstenarna i en hälsosam kost. Eventuellt vänjer sig barnet också vid olika konsistenser, vilket det inte gör om det bara får puréer. En viktig del av BLW är att barnet själv tar maten, man ska alltså inte försöka påverka barnet att äta mera än det vill eller stoppa mat i barnets mun. Med andra ord samma logik som med äldre barn, tvång och tjat förstör matglädjen.

 

Eftersom jag arbetat med smakskola i dagis och skolor tycker jag att detta är intressant och jag tror vi kommer att höra mera om det. Jag återkommer.

Wbebbe