Muskler och pauser – nytt fokus när det gäller fysisk aktivitet

Statistik

 

Finländarna rör sig enligt statistik från år 2010 allt mer på fritiden. Fler och fler rapporterar att de rör sig raskt eller ansträngande genom någon motionsform. Den vanligaste motionsformen som den vuxna befolkningen i Finland uppger att de sysslar med är promenader och cykling. Dessa motionsformer är ypperliga motionsformer för upprätthållande och förbättrande av uthållighetskonditionen.Nästan 40% av den vuxna befolkningen uppger att de rör sig tillräckligt med tanke på hälsan när det gäller uthållighetsmotion. Trenden är alltså här på väg åt rätt håll med tanke på hur viktigt regelbunden fysisk aktivitet är för hälsan.

Den senaste rekommendationen för hälsomotion poängterar vikten av muskelstyrka mer än tidigare. Då man studerar statistiken kan man konstatera att den vuxna befolkningen ännu inte tagit till sig detta. Endast 11% rör sig enligt rekommendationerna som innehåller minst 2 h 30 min rask uthållighetsmotion eller 1 h 15 min ansträngande uthållighetsmotion per vecka samt minst 2 ggr muskelstärkande motion i veckan. Av alla tillfrågade är det 5% som uppfyller rekommendationerna för muskelstärkande motion per vecka, men som sen glömmer bort uthållighetsmotionen. En positiv nyhet är att konditionssalsträning är den motionsform som ökar mest i popularitet.

Senaste forskning visar också på att andelen inaktivitet ska ses som en skild faktor från ovanstående rekommendationer. Inaktivitet och stillasittande som pågår för länge utan avbrott är en klar hälsorisk. Det finns redan forskning som säger att 60 minuter stillasittande är helt för mycket. Att stå upp, sträcka på sig och ta några steg räcker för att bryta denna hälsorisk. Att röra sig tillräckligt efter en lång period av inaktivitet bryter däremot inte denna hälsorisk. Av finländska kvinnor uppger 46% att de dagligen sitter minst 6 timmar. Motsvarande siffra för män är 51%. Alldeles för mycket stillasittande hos allt för många alltså.

Det gäller alltså att poängtera hur viktigt det är med regelbunden motion, men lika viktigt är att poängtera variation och att vardagsrörelse behövs mycket oftare som motvikt till allt stillasittande. Jag uppmuntrar därför på Folkhälsans vägnar att så många som möjligt att gå in på www.folkhalsan.fi/pausgympa och får inspiration till att öka andelen vardagsrörelse.