Nu är det dags att börja motionera till jobbet!

Vägar och gator börjar vara rena från snö och is, så senast nu är det dags att börja cykla (och när du har läst Pers blogginlägg om att serva sin cykel) eller gå till jobbet. En rapport om finländares hälsobeteende och hälsa (Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, THL) visar att det är vanligare bland kvinnor än män att promenera eller cykla till jobbet; 39 procent av kvinnorna och en tredjedel av männen rapporterade att de motionerar minst 15 minuter dagligen på väg till eller från jobbet. Motion under arbetsresan har minskat och fritidsmotionen har ökat på lång sikt. Vardagsmotionen är viktigt för viktkontrollen eller om man behöver gå ner i vikt, eftersom vardagsmotionen i allmänhet har det större betydelse än fritidsmotionen när det gäller energiförbrukningen. Att motionera under resan till eller från jobbet är ett lätt sätt öka sin vardagsmotion. Det kan förstås vara svårt i början om man inte är van vid att motionera på morgnarna eller motionera över huvud taget. Då kan man börja i lugnt takt och till exempel en eller två gånger per vecka och märka hur bra det känns. När det blir en vana, behöver man inte tänka på det. Och det som är roligast är att det kan gå snabbare än att åka med buss eller köra med bil och man behöver inte stå stilla i rusningstrafiken.