De nordiska näringsrekommendationerna revideras

Den 30.3.2012 deltog jag i Nordic diet- Evidence Towards Updated Nutrition Recommendations. Symposiet ordnades av Föreningen för näringslära i Finland R.F. på Biomedicum.

Under dagen talades det bland annat om reviderandet av de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och hur vi kan implementera dessa. Professor Wulf Becker från Uppsala universitet, som är en av dem som ansvarar för uppdaterandet av rekommendationerna, berättade om hur arbetet med att revidera näringsrekommendationerna går till.

Arbetsgruppen har utsatts av Nordiska ministerrådet som också betalar för revideringen. Arbetsgruppen i sin tur har utsett sakkunniga till olika expertgrupper och granskare av expertgruppernas arbete. Till projektgruppen hör även en internationell vetenskaplig referensgrupp som har till uppgift att bedöma de vetenskapliga underlagen. Arbetet är alltså systematiskt, öppet och opartiskt. Mera om detta kan du läsa här.

De områden som främst tas upp är de områden där det kommit nya forskningsrön; fett och kolhydratkvalitet, protein, alkohol, D-vitamin, kalcium, folat, jod, järn, livsmedelsbaserade kostråd och måltidsmönster.

Senast NNR reviderades var 2004, och efter det reviderades de Finländska rekommendationerna av Statens näringsdelegation (VRN). För att implementera de Finländska näringsrekommendationerna gjorde VRN en broschyr med näringsrekommendationerna i korthet, Ravinto ja liikunta tasapainoon, som finns endast på finska.

Raija Kara som satt i Statens näringsdelegation då de uppdaterade Finländska näringsrekommendationerna kom 2005, sa under seminariet att implementeringen av rekommendationerna till stor del gjordes av tredje sektorn och hälsovården. Media kommer kanske ha en större roll i spridandet av rekommendationerna denna gång?

Under seminariedagen underströks ändå vikten av att det är mat vi äter och att det är viktigt att maten är god. Och så är det, mat som är bra för hälsan behöver inte vara tråkig.

 I juni kommer jag att delta i 10th Nordic Nutrition Conference på Island, vilket ska bli spännande eftersom de reviderade näringsrekommendationerna kommer att presenteras och disskuteras där. Jag kommer naturligtvis skriva en blogg om det.

Nnr_bild