Stig upp och rör på dig!

Nu i maj slås jag av att människor omkring mig säger att de har så fullt upp och bara försöker överleva denna månad. Samtidigt verkar cyklar och joggingskor vara i flitig användning då man ser sig omkring. Positivt att det för många också finns tid för motion mitt i stressen. Stresströskeln som ju bekant blir högre då man motionerar regelbundet. Maj är en månad då almanackan fylls av dead-lines och rapporteringar, men också av avslutningar, fester och jippon som kunde fungera som motvikt ifall de inte var för många. Dessutom gör ljuset att vi inte minns att gå och lägga oss i tid. Insikten om vikten av att ta vara på alla lugna, trevliga och rörliga stunder leder till ökad energi, ork och glädje.

Att röra på sig är ofta det som behövs för att märka att livet egentligen är rätt så trevligt. Vi behöver uthållighet och styrka i kroppen för att må bra, men också långvarigt stillasittande är bra att undvika. Senaste forskning visar att det behövs regelbundna korta pauser genom någon form av muskelaktivitet flera gånger under en timme. Vi vet nu att riskerna med mycket stillasittande inte kan kompenseras enbart med fysisk träning. Det är därför viktigt att ta sköna rörelsepauser tillräckligt ofta. Det enda som krävs är att stiga upp skaka på kroppen en stund, sträcka på sig och sedan fortsätta igen. Att sedan införa mer rörelse under dagen kan handla om att ha promenadmöten, ståmöten eller varierande arbetsställningar med hjälp av rörligt sittunderlag. För att inte tala om vilka rörliga inlärningsmöjligheter det finns i skolan…

Att lyfta upp vikten av rörelse kan inte göras för ofta och därför är det urbra att också ordna jippon, temadagar eller utvecklingsdagar i rörelsens tecken. Varför inte uppmärksamma rörelsen i samband med WHO:s ”Move for Health Day” http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/move-for-health-day den 10.5.2012. WHO vill med denna dag uppmärksamma hur regelbunden måttlig motion som alla kan genomföra kan förebygga ohälsa och framför allt främja hälsa. Initiativet vill också uppmärksamma goda exempel och stimulera vardagsrörelse för hela befolkningen.

Så varför inte satsa på att inspirera din omgivning och dig själv att fånga rörelsen nu i torsdag eller vilken som helst annan dag!

Img_7057