Cykelhjälm är en lönande investering

Varför är det så få av oss cyklande människor som är intresserade att skydda sin dyrbaraste kroppsdel, hjärnan? Enligt undersökning från 2008 använder endast en tredjedel av cyklisterna hjälm.

Barn under 7 år är de duktigaste, nästan alla använder då hjälm. I ålderskategorin 7-12 år använder varannan hjälm och bland 13-17 åringar använder endast var tionde cykelhjälm. Vad kan det bero på att hjälmanvändningen så radikalt minskar med stigande ålder?

I uppgifter från Trafikskyddet minskar risken för hjärnskador med 90 procent om man använder hjälm och är inblandad i en trafikolycka. Risken att dö i en trafikolycka minskar med 73 % om man är utrustad med cykelhjälm. Borde inte sådan siffror få föräldrar att vakna och se till att deras egna barn alltid bär hjälm då man ger sig ut och cyklar?

En cykelhjälm är en billig investering för att rädda liv. Jag hoppas att föräldrar kan vara goda förebilder för sina barn och kan motivera för dem cykelhjälmens skyddande inverkan. I synnerhet då en ny cykel införskaffas är det bra att komma överens om att cykeln kan användas endast av en hjälmförsedd förare. 

Så ut och cykla, gärna hela familjen tillsammans, och sätt livförsäkringen på huvudet!