Skillnader i levnadsvanor bland svensk- och finskspråkiga, vet vi något?

För några veckor sedan ordande social-medicinska föreningen i Finland ett seminarium om finlandssvenskars hälsa och levnadsvanor. Sakari Suominen talade om möjliga skillnader i upplevd hälsa bland den vuxna befolkningen och beroende på var data är insamlat verkar det finnas olika resultat. HeSSup studien visar att det inte verkar finnas skillnader mellan risken att bli sjukpensionerad mellan språkgrupperna och att det inte finns skillnader i den upplevda hälsan. Samtidigt visar Hälsa 2000 studien att den Finlandssvenska mannen verkar känna att han mår bättre.

På basen av AVTK studien verkar det finns vissa skillnader i levnadsvanor mellan svensk- och finskspråkiga. I egentliga Finland, mellanösterbotten och östra Nyland dricker den finskspråkiga mannen mer alkohol än den svenskspråkiga i samma region, och bland kvinnorna är det fortfarande fler svensk- än finskspråkiga som är helnyktra. Färre svenskspråkiga män röker, medan det inte finns skillnader i rökning mellan språkgrupperna hos kvinnorna. Många finlandssvenskar i kustområdena är jordbrukare vilket säkert syns i livsmedelsvalen. Det är mer allmänt bland finskspråkiga män att dricka fettfri mjölk, skillnaderna finns inte bland kvinnorna. Större andel finskspråkiga än svenskspråkiga längs med kustområdena använder margarin istället för smör.

Ingen av de studier Sakari refererade till upplagda för att egentligen undersöka skillnader i hälsa eller levnadsvanor mellan språkgrupperna och därmed skulle jag nog vara väldigt försiktig i att säga att stora skillnader förekommer. Skillnaderna kan finnas men de borde nog undersökas med omfattande innan vi kan vara säkra på något.