Jogga och lev längre!

Om du av händelse tycker om att jogga och gör det regelbundet varje vecka, så har du gjort goda val i ditt liv! En omfattande undersökning från Danmark har kunnat påvisa att den förväntade livslängden ökar med 6,2 år för män och 5,6 år för kvinnor om man joggar regelbundet.

Peter Schnohr och hans kolleger har kommit fram till att om du joggar mellan 1 till 2,5 timme per vecka med en låg intensitet (kunna prata med en joggingkompis) så ger joggingen det bästa resultatet.

I den så kallade Copenhagen City Heart Study har man under 35 år följt upp människors levnadsvanor och också kommit fram till att joggarna, både män och kvinnor, minskar risken till förtidig död med 44 %.

Den ideala farten, tempot på utförandet, är enligt Peter Schnohr att bli något andfådd då man joggar.

Mitt eget råd för alla er som nu tänker ge sig ut på en joggingrunda, satsa på bekväma skor!