Lekfullt med frukt och grönt på Solvalla!

Den 12 maj ordnade Folkhälsans förbund en inspirationsdag för våra Hälsoinspiratörer, Matpratare, 65+coacher och andra intresserade.  Dagen inleddes av idrottaren Sandra Eriksson och Christoph Treier med föreläsningen ”Kan jag så kan du! Låt dig inspireras och motiveras till ett hälsofrämjande liv”. Mera om detta kan du läsa i Mikaela Wiiks blogginlägg. Efter föreläsningen fick deltagarna välja mellan olika workshops: gympa, paddling, Utmanad naturstig och min workshop Gimme5- lekfullt med frukt och grönt!

Med öppet sinne deltog 10 stycken 65+coacher, Matpratare och Hälsoinspiratörer i min workshop. Efter en kort presentationsrunda testade vi Folkhälsans Gimme5 spel. Spelet är ett ord och-bildförklaringsspel som spelas i lag.  Det blev mycket skratt när deltagarna skulle visa olika grönsaker, frukter och bär med pantomim eller genom att rita. Spelet är framtaget av projektledare Hanna Kahila som en del av hennes projekt Gimme5.

Vi hade kunnat spela hela eftermiddagen, men efter en timme avbröt vi och testade på doftmemory och leken citrontjuven. Doftmemory är som namnet antyder, ett memoryspel där deltagarna ska hitta doftpar. I leken citrontjuven gäller det för detektiven att med hjälp av sitt luktsinne hitta vem som gnuggat en citron mot sina händer (citrontjuven). Självklart bjöds det också på grönsaker och frukt.

Gimme5solvalla