Skolavslutning och alkohol

Nästa veckoslut är det skolavslutning och skolelever, ungdomar, studenter och nya yrkesutbildade firar i hela landet. Tyvärr firar många ungdomar med alkohol. Vuxna måste se sig spegeln: positiva attityder till alkohol utvecklas inte av sig själva. Enligt ordningslagen är det förbjudet att dricka alkohol på allmän plats i tätorter, men många vuxna bryter mot den lagen då och då. Ungdomar följer de vuxnas exempel. Del av föräldrar och andra vuxna struntar också i den lag som förbjuder alkoholförmedling till minderåriga.  Ofta är den alkohol som föräldrar/bekanta har köpt bara del av den alkohol minderåriga dricker.

Alkoholkonsumtion ökar risk för olycksfall, att bli utnyttjad och alkoholförgiftning. Riskgrupp av alkoholförgiftning är barn och ungdomar som prövar på alkohol första gången i sitt liv är en riskgrupp för alkoholförgiftning och skolavslutningsveckoslutet är ett ”riskveckoslut” för att första gången pröva på alkohol. Alkohol kan lätt sänka blodsockret speciellt bland barn och ungdomar. Lågt blodsocker är ett vanligt symtom på alkoholförgiftning och kan förorsaka medvetslöshet.

Polisen övervakar ungdomars alkoholkonsumtion nästa veckoslut. Det är förbjudet för minderåriga att inneha alkohol och polisen kan skriva ut böter.  Polisen påminner att föräldrarna borde sätta gränser för att trygga en hälsosam uppväxt, också under skolavlutningsveckoslutet.

Trots att berusningsdrickande fortfarande är vanligt kan man se positiva trender i Undersökning om hälsovanor bland unga. Andelen nyktra har ökat och berusningsdrickandet harminskat. Hoppas att föräldrar och andra vuxna kan trygga och stöda den här positiva trenden!