Hälsningar från 10th Nordic Nutrition Conference

Äntligen var det dags att åka på konferensen jag väntat på hela våren, den 10de Nordiska näringskonferensen på Island 3-5.6.2012. Konferensen ordnas vart fjärde år och det mest spännande med konferensen detta år var presentationen och diskussionen kring de reviderade nordiska näringsrekommendationerna (NNR5). Jag har tidigare skrivit ett blogginlägg om hur uppdateringsarbetet av de nordiska näringsrekommendationerna går till i korthet, den hittar du här.

 

Tisdag förmiddag reserverades för presentation av NNR5 arbetsgrupp, det arbete som gjorts och förslag till förändringar. Rekommendationerna gäller i första hand grupper av friska människor och innehåller rekommendationer för kost och fysisk aktivitet som stöder en normal utveckling och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdom, övervikt, typ 2 diabetes, cancer och osteoporos.  De flesta rekommendationer från den förra upplagan (2004) förblir som väntat oförändrade. 

 

Fokus ligger på maten i sin helhet men innehåller också rekommendationer av enskilda mikronutrienter. Under förmiddagens session lyftes några teman speciellt upp, bland annat D-vitamin och fett- och kolhydratkvalitet.

 

Nordiska ministerrådet kommer att godkänna förslaget till de nya rekommendationerna under hösten 2012. De Finlänska näringsrekommendationerna kommer att revideras på basis av NNR5 och sättas i finländskt koncept och presenteras och spridas 2013 av Statens näringsdelegation (VRN).

 

Det har varit intressant att höra vad som är på gång i de andra nordiska länderna och hur kostsituationen ser ut där. Det nordiska nyckelhålet presenterades, liksom vårt finländska hjärtmärke Det nordiska nyckelhålet används av Sverige, Norge och Danmark och skiljer sig inte så mycket från vårt hjärtmärke. Vissa skillnader finns det dock som till exempel salthalten. Jag tycker vi kan vara stolta över att vårt hjärtmärke har bra status i Finland och är ett enkelt hjälpmedel för konsumenten.

 

Det bästa med att vara på en näringskonferens är att maten är fantastisk! Jag kommer att skriva fler bloggar om konferensen de närmaste veckorna så håll ögonen öppna.

Iland_perlan
02062012051