Egen motionskaka för äldre

Andelen äldre av vår befolkning ökar ständigt. Vi lever längre, men skillnaderna i hälsa ökar även bland äldre. I en avhandling av Stefan Fors vid Stockholms universitet 2010 framkommer det att också förhållandena under uppväxten kan ha stor betydelse för hälsan då vi åldras. Vi kan alltså redan se samband mellan hur vi lever vårt liv som barn och ung och hur livet blir som pensionär.

Ett sätt att minska dessa skillnader i hälsa är att upprätthålla eller påbörja en hälsosam livsstil då man blir äldre. Åldern har ingen betydelse eftersom livsstilen alltid har betydelse för hälsan. Regelbunden och mångsidig fysisk aktivitet är viktigt hela livet, men dess betydelse att klara sig i vardagen ökar då vi blir äldre. Muskelstyrka och kondition kan alltid förbättras oberoende ålder och utgångsläge. En god kondition och muskelstyrka både förebygger och sköter många sjukdomar samt upprätthåller och förbättrar både funktionsförmåga och livskvalitet. En viktig aspekt är också att fysisk aktivitet förebygger fallolyckor och dithörande skador.  Rekommendationerna för äldre är ungefär de samma för yngre vuxna som för äldre, men har en del små skillnader. Därför har UKK-institutet gjort en motionskaka för över 65-åringar. I detta läge finns rekommendationen tyvärr enbart på finska.

Liikuntapiirakka_yli_65-v

Denna rekommendation betonar vikten av muskelstyrka för äldre. Balans och smidighet ökar rörelseförmågar och –säkerheten samt minskar därmed risken för fallolyckor. Balansträning är extra viktigt för över 80-åringar och för dem som har nedsatt rörelseförmåga eller som fallit många gånger. Rekommendationen för uthållighetskondition är den samma som för arbetsföra vuxna. Mer om de rekommendationerna för arbetsföra kan du läsa om här. Jämfört med motionskakan för arbetsföra har motionskakan för äldre har en större mittdel, som betyder att äldre rekommenderas träna styrka, balans och smidighet oftare, minst 2-3 ggr i veckan.

Dessa egenskaper kan tränas på många olika sätt, på egen hand eller i grupp. Äldre återhämtar sig långsammare än yngre och därför rekommenderas att samma muskelgrupp inte lönar sig att träna utan en vilodag i mellan. Varje dag kan ändå innehålla en lämplig dos av varierad fysisk aktivitet och rörelseglädje. Det kan ge livet nytt innehåll, inge mening och känsla av kontroll, skapa nya sociala kontakter samt öka livsglädjen.

 Väl värt att testa kakan alltså.