Ätbeteende och stress

Har du märkt att du är sugen på något gott då du känner dig stressed? Eller att du äter en hel del smått och gott mellan måltiderna vilket du inte vanligtvis gör? Eller glömmer du att äta vid stress?

 

Inom socialpsykologin har man identifierat grupperingar som reagerar med att förändra sitt ätbeteende vid stress. Känsloätaren ökar vanligtvis sitt ätande, mängd eller antal gånger, då de upplever ångest eller andra större känslor. Överlag verkar det finnas flera kvinnor än män som klassas som känsloätare. Stressfulla tillfällen verkar ha olika effekt på ätbeteendet beroende på om du är kvinna eller man och känsloätare eller inte. Hos män som är känsloätare stiger vikten vid stress, medan kvinnor oberoende om de är känsloätare eller inte har en tendens att öka i vikt vid stress. Samtidigt finns det andra studier som har visat ett annat mönster bla visade en studie att äkta par verkar vid stress att förändra sitt ätbeteende så att de minskar sitt ätande.

 

Teija skrev redan i vintras i bloggen om den doktorsavhandling som är skriven av Hanna Konttinen där Hanna undersökte olika känslomässiga och kognitiva faktorers roll i sambanden mellan ätbeteende och övervikt. I sammanfattningen hittar man hänvisningar till undersökningar som funnit att känsloätandet kan vara en strategi att hantera negativa känslor och det positiva budskapet att avslappning verkar vara ett gott redskap för att hantera sitt känsloätande. Överviktiga kvinnor har via relativt kort träning i avslappning minskat sitt känsloätande samt sin ångest och sina depressionssymptom. Mikaela presenterade i bloggen för någon vecka sedan kursen för att bli återhämtningsguide och kursen handlar om återhämtning och stresshantering. En återhämtningsguide har säkert efter kursen flera redskap med vars hjälp man kan hantera stress som sedan kanske återspeglas i vårt ätbeteende?