Om du visar din så visar jag min!

Halsostegen_007

”Hur många steg fick du när du gick uppför trapporna? Jag förstår inte hur den här stegmätaren räknar, just hade jag 1386 steg och fastän jag gick i trapporna så har jag inte mera än 1412 nu.” Ljudnivån i kafferummet stiger vartefter Hälsostegen-deltagarna drar fram stegmätarna och jämför stegen. Kollegan som tittat in i kafferummet för att få en lugn stund himlar med ögonen när en överambitiös Hälsostegare backar fyra steg och undrar om dessa steg också tas upp av stegmätaren. ”-Nej, när du går baklänges blir det minussteg…”

Det är roligt att märka hur en sådan liten pryl som en stegmätare kan motivera människor att röra på sig. Folkhälsans motionskampanj, Hälsostegen, går in i sin andra kampanjvecka och ännu är nyhetens behag stor. Läs mera om kampanjen.

I Hälsostegen har dessutom lagts in ett tävlingsmoment för att ytterligare motivera. Deltagarnas steg tillfaller den egna Folkhälsan-föreningen, eller som anställd på Folkhälsan kan stegen tillfalla den enhet man jobbar på. På Hälsostegens hemsida finns 10-i-top listor, där man kan föja med dagsaktuell statistik. Och det väcker även den tävlingsinriktade soffliggaren att engagera sig i kampanjen.

Detta är andra året som Folkhälsan uppmärksammar vardagsmotionens betydelse genom en stegräknarkampanj. Och det är viktigt att med jämna mellanrum ordna dylika motionskampanjer. Deltagarna ändrar åtminstone under en månad sina vardagsrutiner och tar extra kvällspromenader i höstmörkret för att få de sista stegen till 10 000 steg/dag. Och många är också aha-upplevelserna. Man har en tendens att tro att man är rörligare i vardagen än vad man är. Så ta gärna exempel av Folkhälsan och ordna en egen stegmätarkampanj på jobbet, inom vänkretsen, i föreningen etc. Eller kom med i Folkhälsans Hälsostegen. Varje steg gör gott!