Smart, social och snäll med hjälp av motion?

 

Gagging

I en intressant artikel i New York Times framkommer det att hjärnkapaciteten ökar då vi rör på oss. Det som gör denna artikel intressant är att den antyder att fysisk aktivitet är den avgörande faktorn som gör att hjärnkapaciteten ökar. Att rask motion utvecklar hjärnkapaciteten mer än t.ex. läsande. Va, reagerar nog säkert många nu… Det som händer då vi motionerar är att antalet neuroner ökar och stimulerar dem till att fastna i det så kallade hjärnnätverket, som är en förutsättning för inlärning och minne – och ja, hjärnan växer! Neuronernas aktivitet är det som tränar vår hjärna, precis som rörelse tränar våra muskler. Och hjärnan behöver också träning. Ju mer fysisk aktivitet desto mer neuroner och kopplingar.

Jag har redan länge vetat att jag kommer på lösningar då jag motionerar eller har motionerat. Orsaken är alltså att jag rör eller har rört på mig. Då hjärnkapaciteten och förmågan komma på lösningar förbättras ökar också vår förmåga att tackla stress i vardagen. För att inte tala om vilken effekt fysisk aktivitet har på sömnen och på vårt humör. Detta i sin tur gör att  vår sociala förmåga förbättras, ja det är helt enkelt lättare att umgås och trevligare att umgås med oss. Då vi själva mår bra har vi också större kapacitet att bry oss om folk runt omkring oss.

Anneli Godman, expert på hjärna, stress och prestation, lyfter fram faktorer som snabbast utlöser stressreaktioner hos oss. En av dem är bristande anknytning. Alltså om vi känner oss utanför sätter det snabbt i gång vårt stress-system och vår hjärna blir rädd. Om vi är stressade brister också vår anknytning. När hjärnan är rädd eller vi upplever stress har vi svårt att vara reflektiva, tänka rationellt och vara logiska. Ett effektivt sätt att lugna en rädd hjärna (stressad) och skapa trygghet är att någon lyssnar, tröstar och förstår. Detta är mycket tydligt då vi är barn, men behovet finns kvar i alla åldrar.

Hjärnan går också att lugna om vi får utlopp för stressen, t.ex. genom att motionera. Om vi mår bra och ser detta samband, kanske vi då bättre kan förstå vad vi behöver och kan se till att finnas där för någon som upplever stress? Känslan av trygghet är faktiskt en förutsättning för att vi kan få tillgång till hela vår hjärnkapacitet. Värt att tänka på t.ex. i dagens osäkra och krävande arbetsvärld.

Hur ska jag nu knyta ihop detta? Ja, kanske så att fysisk aktivitet är så mycket mer än bara sundhet, kondition och muskler. En viktig del i hälsans pussel där allt hänger ihop.