Barn kan!

Den 6-7.11 hade jag förmånen att resa till Oslo för att delta i konferensen Ny nordisk mat. Jag reste till Oslo tillsammans med Hanna Åminne som är projektledare för Gimme5. 

Under seminariet fick jag bekräftat att det funderas på liknande saker i de andra Nordiska länderna som vi diskuterar här. Många projekt kombinerar mat, fysisk aktivitet och utvevistelse och det talas om att uppleva istället för att lära.

Vi fick bland annat höra om Stockholms läns metod Friska barn. Nutritionist Andrea Friedl och folkhälsovetare Maria Wikland berättade om projektet. Friska barn är en metod för att främja bra mat- och rörelsevanor i förskolan. Metoden innebär att personalen vid 9 tillfällen läser om och disskuterar olika teman rörande mat och motion och på det viset identifiera styrkor och svagheter med hjälp av checklistor.

Efter detta presenterade Mette Vang Mikkelsen från Aalborg universitet hur de arbetat med Sapere. Detta var gammal skåpmat för oss men intressant var det och höra om ett Sapere projekt i Sweitz, Senso5, och ett i Holland, Smaaklessen. I det Holländska projektet hade de utvecklat ett fint och mångsidigt inspirationspaket lite likt vårat Gimme5 paket.

Vi fick också se Livsmedelsverket i Sveriges video om att laga skolmat ute. Barnen fick alltså laga sin egen skollunch utomhus. Detta vill jag göra!

Seminariedagarnas höjdpunkt var ändå när vi fick äta fiskbiffar och ugnsbakade grönsaker tillredda och serverade av barn i Mathallen i Oslo. Vilken matupplevelse! Dessa barn från Geitmyra matkulturcenter lagade själva mat till 150 konferensgäster. Det var mycket imponerande att se hur stolta barnen var av detta. Vi fick se när dessa barn rensade och malde fisken till biffarna utan att någon vuxen stod och påpekade hur det skulle göras. Barn kan om vi ger dem chansen!

Oslo
Hanna_oslo