Varför äter dagisbarnen bättre än de som vårdas hemma?

I forskning av barn i dagisåldern har man sett att sunda kostvanor främjas av att barnen har föräldrar med hög utbildning, att barnen inte har syskon och att barnen har dagvård utanför hemmet. Att utbildning främjar kostvanor har kunnat konstateras i flera undersökningar och motsvarande samband ser man också i vuxenbefolkningen. Att barn utan syskon äter sundare kan bero på att föräldrarna har mera tid för barnet samt att man också för övrigt med det första barnet är mera mån om att kunna erbjuda den mest optimala uppväxtmiljön för barnet.  Intressant och kanske lite överraskande är att barn som under dagtid vårdas utanför hemmet visar bättre kostvanor än de barn som vårdas enbart hemma. Vad kan det bero på?

Ser man noggrannare på skillnaderna kan man konstatera att barn i 3 års ålder på dagis jämfört med barn som vårdas hemma, äter eller dricker mera grönsaker, färsk frukt, rågbröd, gröt, fiskrätter, fettfri mjölk, margarin och dricker mindre läsk, men äter något mera korvrätter (se på rapporten). På näringsintagsnivå är skillnaderna mindre, men dagisbarnen har ett högre protein och fiber intag och lägre intag av socker. Dagisbarnens intag ligger alltså närmare de kost- och näringsrekommendationer som ges för barn i lekåldern.

 Är det så att man på dagis är bättre på att servera barnen mat enligt rådande näringsrekommendationer? Det kan också vara att barn på dagis äter mera regelbundet måltider och att ett mera frekvent mellanmålsätande förekommer bland barn som vårdas i hemmen och därför har de ett högre intag och socker.  Intressant är att vi ser rätt motsvarande fenomen bland de vuxna. De som deltar i arbetsplatsbespisningen har en kost som ligger närmare våra näringsrekommendationer.  Det finns rätt lite forskning om hur dagis påverkar barnens kostvanor betydligt mera finns det om hur familjefaktorer påverkar dem. Forskning på det området skulle behövas så att vi bättre skall förstå vilka faktorer är de viktiga när man vill främja kostvanor bland barn i lekåldern. I Finland kan vi vara glada att både barn och vuxna i Finland inte behöver vara oroliga för att mat som intas på dagis eller på arbetsplatsen skulle försämra vårt kostintag. Tvärtom ser det ut som om det är lättare att äta hälsosam kost på dagis och på arbetsplatsrestaurangen än hemma.