Promenad till eller från skolan har samband till mindre midjemått bland skolbarn

Nyligen publicerades en intressant studie i tidningen International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity om att det finns ett samband mellan skolbarns promenerande till skolan och barnens midjemått.

Promenad

Det räckte att 11-åringarna gick någondera vägen till skolan för att sambandet till lägre midjemått skulle finnas. Det här sambandet bestod också efter att man hade korrigerat för hur mycket barnen var fysiskt aktiva över lag. Forskarna visade också att det fanns ett samband mellan att promenera till/från skolan och högre HDL halter i blodet. En högre HDL halt rekommenderas med tanke på hjärthälsa. Från tidigare studier vet man att hos vuxna kan man höja HDL halterna något genom uthållighets träning och samma sak verkar synas också hos skolbarn.

Det positiva i undersökningen var ju att vanor som att promenera skolvägen är vanor som inte kräver stora investeringar. Det kan finnas hinder som för lång eller osäker skolväg, men genom att tänka i nya banor kan man kanske röja en del av dessa hinder. Med lite arrangerande kan skolvägen som promenad kan bli en väldigt social händelse. Själv kommer jag speciellt ihåg hemvägen från skolan då jag gick i högstadiet och gymnasiet. Jag gick nästan alltid en längre väg för diskussionerna med kompisarna var så intressanta att man ville inte avsluta diskussionerna genom att ta kortaste vägen hem!