Barn i dagisåldern rör inte på sig tillräckligt?

I Jyväskylä pågår för tillfället en intressant undersökning av dagisbarns fysiska aktivitet. De första resultaten i studien visar att inget av de 74 barn i 3 års ålder som deltog nådde rekommendationerna för hur mycket barn i denna ålder skall röra på sig, d.v.s. minst 2 timmar ordentlig motion varje dag. I skillnad till många tidigare undersökningar mätta man i den här studien barnens fysiska aktivitet med en accelerometer, d.v.s. med instrument som objektivt mäter hur mycket barnet rör på sig. Ca hälften av pojkarna och ca en tredjedel av flickorna utövade måttlig till kraftig fysisk aktivitet minst en timme per dag. I studien hade man också möjlighet att undersöka ifall barnet rörde mera på sig under dagar som de tillbringade på dagis jämfört med veckolutsdagar, ingen skillnad kunde konstateras.

En holländsk studie av dagisbarn visade att dagismiljön har betydelse för hur fysiskt aktiva barnen är på dagis. Ju större dagis grupp desto mindre rörde barnen på sig både inomhus och utomhus. En fysisk miljö som erbjuder mera möjligheter att röra på sig, i form av mera bärbar utrustning, mera fast utrustning för fysisk aktivitet och större spelyta för lek, stimulerar barnen till mera intensiv fysisk aktivitet. Studien i Jyväskylä kommer också att undersöka dagismiljöns betydelse för barnens fysiska aktivitet och i studien ingår också en intervention där man försöker främja dagisbarnens fysiska aktivitet genom att göra förändringar i barnens dagismiljö. Skall bli intressant att se ifall man lyckas aktivera barnen genom dessa förändringar.

Motionsrekommendationer för förskoleverksamheten. Helsingfors 2005. 44 s.C02_djurhopp