Varför trivs vi på friidrottsplanen?

springer

Åter har en sommar rusat förbi, en sommar jag till stor del kunnat dela med min familj och bland nära och kära. Förutom semesterresa och stugliv så har vi vistats en hel del på olika friidrottsplaner denna sommar också. Det är en fröjd för ögat att titta på barnen på friidrottsplanen som trivs med att hoppa, springa och kasta. Men vad har gjort att detta är möjligt, att barnen fortsättningsvis tycker om att idrotta och röra på sig? Hur kommer det sig att en del barn blir aktiva medan andra barn fjärmas från en rörlig livsstil?

Följande  fem påståenden baserar sig inte på stora forskningsrön utan om erfarenheter från att varit förälder i 14 år. Vilka faktorer har inverkat på att mina barn ”valt” att på sin fritid syssla med idrott?

  • Närmiljön har uppmuntrat till rörelse. Det har funnits lekpark, skog och gårdsplaner som naturligt har lockat barnen att klättra, klänga och krypa.
  • Det har funnits kompisar som gärna deltagit i lekar och spel. Lekar och lekfulla tävlingar har funnits med hela tiden som motiverat till att röra på sig och prestera.
  • hemmiljön varit tillåtande. Det har varit möjligt för barnen att hoppa på soffor och sängar (till viss gräns!) och ha vardagsrumsgolvet som innebandy spelplan.
  • föräldrarna engagerar sig i de föreningar som barnen blir involverade i. Det är viktigt att föräldrar också trivs i de föreningar som barnen är aktiva i.
  • barnen fått pröva på många olika aktiviteter och idrotter. För att de motoriska grundfärdigheterna skall utvecklas mångsidigt så krävs en stor variation av olika rörelser.

 Dessa fem påståenden är inte märkvärdiga men varit centrala i min familj med tanke på att vi idag fortsättningsvis trivs tillsammans på olika idrottsarenor. Som förälder har det varit ett privilegium att följa med hur barnen utvecklas och mognar, idrottsligt men framförallt som människor. Jag är åtminstone öveertygad att de kunskaper och insikter som barnen lärts sig via idrotten, kommer att stödja dem i det fortsatta livet – med idrott eller utan.