Skolstart och sömn

Skolan har startat och i många familjer försöker man för tillfället hitta tillbaka till sina rutiner efter några friare månader. Att komma ur vanan med sena kvällar kan vara en utmaning speciellt med tonåringar i familjen. Inom sömnforskningen har man lyft upp att tonåringars inre klocka skjuter fram tiden så att kvällströttheten infinner sig först senare på kvällen.
chilla_mg_8968-scaled1000
Under senaste tiden har man publicerat flera undersökningar om vilka faktorer som har ett samband till tonåringars sömnvanor. Från Nya Zeeland har man nyligen rapporterat om vad 5-18 åringar sysslar med de sista 90 minuterna innan de somnar och om dessa beteenden har olika samband till det när man somnar. I undersökningen delade man in beteendena i tre grupper; stillavarande skärmtid, annan stillavarande tid och att sköta om sig själv. Av dem som lade senare var det en betydligt större andel som hade högre skärmtid, medan som somnade tidigare använde mera av de sista 90 minuterna på stillavarande tid som inte var skärmtid eller på att sköta om sig själv.

En annan färsk undersökning från Canada fann att bland barn i årkurs 5, hade över 60 % av barnen tillgång till någon form av elektroniska apparater (dator, smart telefon, platta osv) förutom TV i sitt sovrum. Tillgången, samt det att man använde apparaterna nattetid, hade samband med kortare nattsömn, men det fanns också samband till andra levnadsvanor såsom mindre mängd fysisk aktivitet och sämre kostvanor.

Folkhälsans Hälsoverkstaden projekt kunde i somras rapportera att 10-11 åriga finlandsvenska skolbarns media vanor förutser samma skolbarns sömnvanor ett och ett halvt år senare. De skolbarn som uppgav att de överlag såg längre tider på TV eller använde dator mera i 10-11 års ålder hade vid uppföljningen senare läggdagstider och sov i genomsnitt kortare nätter. Att ha som vana att använda dator mycket i 10-11 års ålder förutsåg också större minskning i nattsömnen, senare läggdagstider under både skoldagar och veckoslut ett och ett halvt år senare.

Allt mer skriver man om hur sömnen är viktig för viktbalansen, orken, inlärningen o.s.v. och då behövs dessa ovannämda studier om vilka faktorer i barnens vardag som kan vara en ”sömntjuv”. För alla unga behöver inte otillräcklig mängd sömn vara ett problem, men med tanke på en god mental, fysisk och social hälsa och goda förutsättningar till inlärning i skolan kan det vara skäl att lyfta fram också sömn temat inför skolåret.