Tidig eller sen skolmorgon?

Efter en sommarledighet med ljusa, sena kvällar och morgnar då barnen får sova hur länge som helst, är familjerna nu tillbaka i vardagen med tidig väckning och morgontrötta skolbarn. I medierna har diskussionen också varit livlig, det finns anhängare stöder senare skolstart på morgnarna och personer som anser att det finns större hälsoeffekter med tidiga skolmorgnar.

Lillachilla012

Den 8.8 publicerades i Helsingin Sanomat en artikel om att sömnforskare förespråkar senare skolmorgnar för i synnerhet ungdomar i puberteten. Sömnforskaren, neurologen Markku Partinen motiverar detta med biologiska orsaker; en pubertal ungdom får tag i sömnen först efter kl 23 och trots att sömnbehovet är då ca 8 timmar så leder de tidiga skolmorgnarna till sömnbrist. Enligt Partanen borde skolan börja tidigast kl 8.30 eller kl 9. Markku Partanen får också medhåll av forskaren, docenten Juulia Parvonen från Institutet Hälsa och välfärd (THL) som hänvisar till en undersökning från USA där man i en skola experimenterat med att senarelägga skolstarten med 30 minuter. Sömnlängden förlängdes då med i medeltal 45 minuter.

Den 12.8 skriver professor Timo Partanen, Institutet för hälsa och välfärd (THL) i sin blogg att han kullkastar tanken på att senarelägga skolmorgnarna. Partanen menar att senare skolmorgnar inte leder till att barn och ungdomar orkar bättre utan har motsatt verkan. Om skoldagen börjar senare så slutar den senare och därmed flyttar sig också fritiden och andra utanför skolan sysselsättningar till senare tidpunkter. Han befarar att skoleleverna inte sover mera trots senare skolmorgnar på grund av att de har så hektiskt på fritiden. Om senare skolmorgnar leder till mera sovtid för skolbarnen, då upplever Partanen nyttan i detta, men tror att mera sömn inte är realistiskt.

Ja, så olika kan man se på när skoldagen skall börja. Visar på att det alltid är svårt att generalisera hur en specifik individs biologiska klocka fungerar. En del av oss är morgonpigga, andra kvällspigga, några behöver 10 timmar sömn varje natt medan andra klarar sig med betydligt mindre sovtimmar.  I skolan där mina barn går så börjar skoldagen normalt kl 8.30 från att tidigare börjat kl 8.00. Åtminstone hos oss har morgnarna blivit lugnare och mindre stressiga, på något sätt har den halva timmen dragit ner tempot på morgonen. Sedan att få barnen i säng i tid, där ser jag inga förbättringar, sovdagskampen sker nog varje kväll oberoende när skoldagen börjar….