Bukklubben succé i Korsholm!

BK logoIgår startade den största Bukklubbsgruppen i Bukklubbens snart 10 åriga historia. Hela 31 kvinnor och män har anmält sig för att förändra sina levnadsvanor. Gruppen är ett exempel på ett lyckat samarbete mellan Korsholms kommuns fritidsavdelning och Folkhälsans förbund. Jag hade glädjen att få vara med och köra igång det hela tillsammans med min kollega, näringsterapeut Susanna Strandback och idrottsinstruktör Elisabeth Wiklund från Korsholms kommun.

Detta är den andra Bukklubben i Korsholm i år, den första gruppen var så lyckad att det genast fanns intresse för att starta en till grupp.

Bukklubben är ett webbaserat livsstilsprogram som under 20 veckor motiverar deltagarna att göra små bestående förändringar i sin livsstil för att få en bättre hälsa och minska sitt midjemått. Bukklubben har haft grupper för bara män, men också för blandade grupper. Korsholmsgruppen riktar sig till både män och kvinnor.

Under dessa 20 veckor får deltagarna bokföra hur mycket de rör på sig samt hur mycket grönsaks- och sällanmatsportioner de äter. För att motivera till mera rörelse under dagen får deltagarna en stegmätare, målet är att komma upp till minst 10 000 steg per dag. Under Bukklubbstiden får delatagarna också prova på olika motionsformer för att sänka tröskeln att börja röra på sig.

I början och i slutet får deltagarna delta i UKK institutets hälsokonditionstest. Här kan du bekanta dig med hälsomotion samt motion vid viktkontroll.

Bukklubbsdeltagarna träffas regelbundet under dessa 20 veckor och får information bland annat om goda kostvanor, motion, återhämtning och stresshantering. Dessutom hjälper vi deltagarna att sätta personliga mål. Efter Bukklubbstiden ordnar vi också återträffar för deltagarna.

Radio Vega Österbotten har följt med en av Bukklubbsdeltagarna på hennes resa till nya levnadsvanor, mera om detta kan du läsa på YLEs sidor.