Det här med dieter…

Efter semestern gick jag in på ett svenskt bokförlags WEB sidor för att beställa en bok. Emot stormade en stor reklambanner med böcker där varje bokpärm innehöll ”5+2”. Den ena pärmen mer rafflande än den andra… Nästa gång dök samma sifferkombination upp i samtal med andra sakkunniga på kost inom Folkhälsan och sedan räckte det inte länge innan vi fick en förfrågan om att diskutera dieten i radion. Och hörde igår om matlagningskurser som stöder den nya dieten….

Fixeringen om vad vi sätter i oss pågår runt om oss i samhället hela tiden, det undgår få. Mycket fakta finns om hur vi skall må bättre via vår kost finns. Som min kollega Susanna Strandback sade i radion intervjun är kanske inte problemet hur och vad vi sätter i oss utan varför vi äter. Susanna slog enligt mig huvudet spiken, de flesta av oss har mat kring oss så gott som hela tiden och många av oss väljer att äta mångsidigt. De som tar till sig all denna information om vad som är ”bra” och ”dålig” mat är än en gång är de som redan mår bra och har en kost som är alldeles ”lagom”. Men hur många väljer att äta av den orsaken att man är hungrig och hur många slutar äta då man är lämpligt mätt?

Folkhälsans förbund är med och startar en ny Bukklubb i Korsholm. Bukklubbens syfte är att stöda medlemmarna till en bestående viktkontroll. Medlemmarna får stöd i att lägga upp egna mål. Medlemmarna lär sig av sitt eget kostintag och fysisk aktivitets beteende och utgående från detta motiveras de att reflektera över vad som kunde förändras i beteendet. Utgångsläget är att var och en fortfarande upplever att det är möjligt att ändra sitt beteende utgående från sin egen vardag och utan att plånboken blir lidande.

Att hitta sitt eget sätt till viktkontroll är något jag tror starkt på. Inne på samma spår är också den forskning som görs vid Helsingfors universitet bland sådana som har haft ett BMI över 30 och har efter viktminskning lyckats hålla sig normalviktiga över två år. Forskningen är ännu på hälft, men redan nu är det klart att det inte finns ett sätt att slakna av utan otaliga och de som lyckas hålla sin ”nya vikt” är de som hittat något som de själva är bekväma med och som känns bra. Detta något kan vara förändringar i matvanor, sömnvanor, i stresshantering, fysisk aktivitet osv. Jag önskar alla nya Bukklubbare ett medlemskap som ger möjlighet till reflektioner och till positiva aha upplevelser om hur ni vill leva ert liv!