Tankar från naturcentret Haltia och seminariet Naturen och välmående

johanna haltiaDen 17–18.9 fick jag bekanta mig med det nya naturcentret i Noux då jag deltog i seminariet Naturen och välmående- synvinklar på viktkontroll och naturmotion (Luonto ja hyvinvointi- näkökulmia painonhallintaan ja luontoliikuntaan).

Huvudtalaren under seminariets första dag var Richard Mitchell från Glasgows universitet som talade om naturens inverkan på hälsan och ojämlikhet i hälsa. Om detta kan du läsa i ett kommande blogginlägg av min kollega Carola Ray.

Under seminariets andra dag talades det mycket om vårt stillasittande och hur vi kan minska det, bland annat presenterade Arto Pesola från Jyväskyläs universitet sin bok Luomuliikunnan vallankumous (fritt översatt ungefär: Den ekologiska motionens uppror). Han belyste bland annat fenomenet att föräldrarna oftast rör på sig utan barnen, t.ex. går på gympa och lämnar barnen hemma istället för att röra på sig med barnen utomhus. Det är intressant att vi inte räknar lek/promenad ute med barnen som motion.

Det talades också om hur rörelse i naturen främjar barn och ungdomars hälsa. Bland annat berättade Arja Sääkslahti från Jyväskyläs universitet hur rörelse i naturen främjar barnens motoriska utveckling. Seminariet väckte många intressanta tankar om vad som hindrar oss från att röra oss i naturen (till exempel rädsla) och hur vi kan komma över de hindren samt hur naturen kan användas för att främja hälsa och minska ojämlikhet.

Seminariets program var intensivt men vi hann snabbt titta in på naturcentrets huvudutställning. På bilden ovanför ser du hur vi fick testa deras interaktiva karta med kamerateknologi för att bekanta oss med Finlands natur.