Natur, välmående och fysisk aktivitet

LaukkanenSeminariet om natur och välmående som ordnades i mitten av september var ett inspirerande seminarium som man helt enkelt blev på gott humör av. Det som presenterades på seminariet var resultat från vetenskapliga undersökningar, men ordagrant så jordnära att det är lätt att ta till sig i sitt eget liv. Den röda tråden under dagarna var att naturen ger oss hälsa.
Temat natur och hälsa fanns med i Docent Raija Laukkanens (Uleåborgs universitet) presentation. Hon sammanställde år 2010 en kunskapsrapport om studier som har undersökt samband mellan utevistelse och hälsa. Från rapporten framgår bl.a. att få studier har gjorts i de nordiska länderna. Är det så att för oss som har allemansrätt är det självklart att röra sig ute i naturen och vi vet att vi mår bra av detta? Eller är det tvärtom, att när naturen finns rätt nära för oss alla (och gratis), så är det något som egentligen är underskattat som en metod till återhämtning och mångsidig fysisk aktivitet?
Docent Arja Sääkslahti (Jyväskylä Universitet) vars specialområde är barns fysiska, motoriska färdigheter presenterade naturen som en ypperlig lekplats för barn. Hon hänvisade i flera omgångar till en norsk studie gjord under mitten av 2000-talet i vilken man fann att skogen som lekplats minskade könskillnader i lekarna och ledde till att barn av olika ålder lekte tillsammans i större skala än på en byggd gårdsplan.

Sälen fjällbäckTrots att Haltia naturcentrum där seminariet hölls var imponerande som byggnad och vackert belägen får man nog de bästa naturupplevelserna genom att gå ut. Det finns miljontals sätt att vistas i naturen på. Via Forststyrelsens sidor får man information om bland annat våra nationalparker. Själv blev jag blev biten av orienteringsflugan 1979 och efter det känns det faktiskt som om jag inte mår bra om inte jag vistas i skogen i alla fall en gång per vecka, helst flera gånger. Orientering är en gren som passar alla oberoende av ålder, kön eller kondition. För den som är intresserad så informerar t.ex. Finlands Svenska Orienteringsförbund om alla finlandsvenskspråkiga föreningar och deras kvällsträningar. Inom orientering finns många öppna motionsorienteringsevenemang som är riktade till allmänheten. Evenemangen har banor av olika nivå och längd och i samband med att man löser ut sin karta brukar man ha möjlighet att få hjälp med hur man skall hitta runt banan. I Siikajärvi, Esbo, intill Noux nationalparks vackra landskap, finns det t.ex. i början av oktober ett öppet tillfälle för vem som helst som vill pröva på orientering. Att röra sig i skogen under oktober månad är ju också ett behändigt sätt att samla steg för ”Hälsostegen”, Folkhälsans stegkampanj!