Nordiska näringsrekommendationerna lanseras

Nordiska ministerrådet logoEtt enormt jobb som sedan 2008 har engagerat näringsforskare från hela Norden börjar lida mot sitt slut. De nordiska näringsrekommendationerna 2012 kommer att lanseras i Köpenhamn imorgon.

Näringsrekommendationerna kommer att vara ett omfattande kunskapspaket, där otaliga timmar har lagts ner på litteratursökning, att skriva översikter av senaste forskning osv. Varje tema har haft experter samt expertgrupper som har gått igenom all nyaste evidensbaserade forskning som finns inom området. Från Folkhälsans forskningscentrum har bland annat Docent Eva Roos deltagit i jobbet som expert och granskare. Efter att ett förslag presenterades på den nordiska näringskongressen i Reykjavik sommaren 2012 har man i flera rundor cirkulerat förslaget till universitet, myndigheter, kostsektorn, konsumentorganisationer etc i Norden. Min kollega Linda rapporterade på bloggen från kongressen. Lanseringen av näringsrekommendationerna kommer säkert att synas i medierna och professorn i näringslära vid Helsingfors Universitet Mikael Fogelholm har också konstaterat att publiciteten kring de nya rekommendationerna har redan nu varit betydligt större än när de föregående nordiska näringsrekommendationerna från 2004 publicerades.

Lanseringen av rekommendationerna syns imorgon bl.a. på statens näringsdelegations sidor. För fackfolk i Finland ordnas ett lanseringstillfälle på Ständerhuset på fredagen. Seminariets platser är fyllda, men det finns möjlighet att följa med programmet i Ständerhuset och att ställa frågor och kommentera via nätet.