Viktbalans hos barn

Easy SportFöreningen för fetmaforskning i Finland delade i år ut priset för årets viktbalansprojekt till Helsingfors stads projekt EasySport-start.

För fem år sedan startade verksamheten som ett pilotprojekt och är nu mer en form av service staden erbjuder. Målgruppen för EasySport-start är familjer i Helsingfors som har ett barn i årkurs 1-6 med övervikt. Familjerna är handplockade till verksamheten av skolhälsovårdarna och under ett läsår träffas familjerna en gång i veckan. För hösten 2013 hade man planerat en svenskspråkig grupp, men tyvärr fanns det inte tillräckligt många intresserade familjer. Ett nytt försök görs hösten 2014. EasySport-start leds av stadens idrottsinstruktörer, fysioterapeuter, skolhälsovårdare och näringsterapeuter. Ansvarig för verksamheten, skolläkare och magister näringslära, Paula Häkkänen har som det hette i motiveringen till priset, lyckats koordinera och kombinera flera sektorers arbete inom staden så att det har blivit en bestående verksamhet inom alla sektorerna. Paula berättade att i början av verksamheten var mycket av den fysiska aktiviteten sådan att den riktade sig till barnen, medan föräldrarna deltog i diskussioner. På begäran av föräldrarna, är nu programmet sådant det finns mera fysisk aktivitet som är för hela familjen tillsammans. Redan från tidigare ingår det i verksamheten att man tillsammans tillreder hälsosamma mellanmål.

Att låta barn tillreda mat och mellanmål är hälsofrämjande och en hel del verksamhet finns ämnet. Projektet Matskola har ett år på nacken och årets sista matskolor hålls under skolornas höstlov och bland kunde man för någon dag sedan läsa om matskolan i Tusby . I matskolan finns flera ingredienser som behövs för att utveckla ett intresse för och ett positivt förhållningssätt till mat och ätande. Barnen lär sig konkret om livsmedlens ursprung, om hur man hanterar livsmedel, hur man tillreder mat och också om den sociala sidan i ätandet. Mycket av det som finns i matskolans verksamhet kan man också förverkliga i hemförhållanden. Varför inte odla örter i köksfönstret, tillreda mat som innehåller örterna, duka upp till en stämningsfull middag och tillsammans avnjuta t.ex. den hemgjorda peston? För den som har slut på idéer vad man kunde tillreda tillsammans med barn rekommenderar jag Folkhälsans mellanmålsbok där det finns flera fina tips på smakliga och färggranna frukt- och grönsaksmellanmål.