Pro Greens lyckades öka konsumtionen av frukt bland 10-11-åriga finlandssvenska barn!

_FOL6909Vår forskningsgrupp har under de senaste fem åren varit med i ett europeiskt projekt Pro Greens, vars mål har varit att öka konsumtionen av frukt och grönsaker bland 11-åriga skolbarn. Det har känts extra angeläget att vara med i projektet, för barnen från Finland, i detta fall finlandssvenska barn, hade den lägsta konsumtionen av frukt och grönsaker bland de barn som var med i projektet.

I Pro Greens var målet att öka tillgängligheten av frukt och grönsaker i skolan, att via nya smakupplevelser väcka elevernas nyfikenhet och intresse för frukt och grönsaker samt att göra dem mera medvetna om deras egen konsumtion samt om hur mycket frukt och grönsaker man borde äta för att må bra. Via dessa åtgärder räknade man med att elevernas intag av frukt och grönsaker skulle öka. Det ingick en kort utbildning för lärarna i de klasser som var med i projektet och dessutom fick lärarna en manual som innehöll färdiga lektioner och hemläxor samt en önskan om att lärarna skulle införa dagliga frukt- och grönsaksmellanmålspauser samt månatliga frukt- och grönsaksknytkalas i klasserna. Hur lyckades man med projektet i Finland? I de klasser där lärarna hade gjort en större del av uppdragen i manualen ökade elevernas konsumtion av frukt med i medeltal 64 gram/dag, d.v.s. ca en portion frukt. Dessutom var eleverna mera medvetna om vilka rekommendationer det finns för frukt och grönsaksintag samt tog oftare frukt med till skolan som mellanmål jämfört med barn som gick i klasser där inga åtgärder hade gjorts (= kontrollklasser).

Resultaten har nyligen publicerats i Socialmedicinska föreningens tidskrift Sosiaalilääketieteen aikakauslehti (Lehto E m. fl. 2013/nummer 3). Det europeiska Pro Greens’ projektet har också kommit med rekommendationer för hur man kan i skomiljö främja frukt- och grönsakskonsumtionen. Här kan man bekanta sig med denna rapport.

_FOL6936