Dagslängd och fysisk aktivitet

klockaDen mörkaste tiden av vintern är igen förbi! Har dagens längd betydelse för din fysiska aktivitet? Rör du dig mera under sommaren än under vintern? En ganska ny forskning från England visar hur dagens längd påverkar fysiska aktiviteten bland 8 till 11 år gamla barn. Barnen var mera fysisk aktiva om dagen hade över 14 timmar dagsljus. Speciellt, längre dagsljus under eftermiddag och kväll ökade barnens fysiska aktivitet oberoende om det var veckoslut eller vardag. Dagslängden var den betydande faktorn för fysisk aktivitet också då man beaktade regn, vind och molntäcke. Forskarna visade också att ökningen i fysisk aktiviteten under de längre dagarna berodde på att barnen lekte mera ute (”out-of-home play”).

Nyhetsvärdet i den här forskningen är den verkligen visar samband mellan dagsljus, utomhuslek efter skoltid och ökning i fysisk aktivitet. Tidigare har annan forskning visat att årstiden har betydelse för fysisk aktiviteten speciellt efter skoltid så att man är mer aktiv under sommar och vår. Tidigare har det varit oklart vad som är orsaken till den ökade fysiska aktiviteten och en orsak verkar vara längre dagar vilket leder till mera utomhusvistelse.

Den här studien var gjort i syd England, var dagens längd är annorlunda än här i Finland. I Finland har man gjort få studier om dagslängdens betydelse för fysisk aktivitet. Inom vår valideringsforskning från förra våren undersökte vi också om dagens längd har betydelse för fysisk aktiviteten. Vår forskning var gjordes mellan mars och maj, och resultaten visar att längre dagar ökade barnens fysiska aktivitet. Mera forskningen om samband mellan dagens längd och fysisk aktiviteten i Finland borde göras speciellt inom den mörkaste perioden.

Fastän vinterdagarna här är kortare än till exempel i England, finns det oftast snö här under den mörkaste tiden, som möjliggör fysisk aktivitet utomhus på ett annat sätt. I framtiden, Klimat förändringen kan i framtiden också förändra vädret här i Finland till likadant som i England. Därför kan man fråga sig om klimat förändringen också på sikt kan ha negativ betydelse för fysisk aktiviteten i Finland?NOKIA Lumia 800_000409