Kost och inflammationstillstånd

mabra02 I massmedia har man nyligen skrivit om en studie som kopplade vissa livsmedel till ökad risk för inflammation och vidare till depression. Studien är inte den första i sitt område och redan tidigare har man funnit att medelhavsdiet eller en diet som innehåller mycket grönsaker, frukt, fisk och oljor har ett samband till mindre depression. Den här studien visade för första gången att sambandet mellan kost och depression kan gå via ökat inflammationstillstånd i kroppen.
En lägre grad av inflammation är ett kroniskt inflammationstillstånd i mindre grad som man kan mäta med vissa indikatorer i blodet. Ett mindre inflammations tillstånd har kopplats ihop med fetma och kan vara en orsak till många kroniska livstilsjukdomar. Man har studerat kostens samband med lägre inflammationstillstånd i tiotals undersökningar. I en översikts artikel om kostmönster och inflammation, i vilken man gjorde ett sammandrag av 45 studier inom området, konstaterar man att en västerländsk diet eller en diet som innehåller mycket kött har samband till ökade halter av inflammationsbiomarker i blodet. En västerländsk diet innebär vanligtvis mycket kött, socker, spannmålsprodukter gjorda på vitt mjöl och friterade livsmedel. Ett kostmönster som skyddar mot inflammation i kroppen innehåller i sin tur mycket grönsaker (starkt färgade, tex mörkgröna och gula), frukt, oljor och fullkornsprodukter. Rödvin kan också innehålla mycket anti-inflammatoriska ämnen.
Som en slutsats av det man vet för tillfället kan man säga att maten som verkar vara anti-inflammatorisk i många studier är samma mat som också rekommenderas i gällande näringsrekommendationer. I de nya nordiska näringsrekommendationerna har man också för första gången rekommenderat att man skulle minska intaget av kött. Denna rekommendation verkar vara vettig också med tanke på inflammation.mabra09