Varför äter jag fel, när jag vet hur jag ska äta rätt?

Är du en av dem som reagerar exempelvis på stress, oro, besvikelser, trötthet, tristess och ilska med att äta för mycket, eller som en följd av att du känner dig missmodig eller irriterad på dig själv eller andra?

mabra04För det mesta handlar övervikt/fetma sällan om bristande kostkunskap, utan om att man löser sina vardagsproblem genom ett kompensatoriskt ätbeteende. Bakom överätande kan även ovanan att slentrianäta i olika sammanhang finnas, som kan handla om din egen disciplin och motivation till förändring. Det är inte nya kostprogram som behövs, utan det handlar om att ta reda på vad som utlöser just ditt överätande och därefter förändra orsakerna.

Det är alltså viktigt att fundera över vad man äter, men också på varför man äter? Folkhälsan ordnar kurser i detta där vi använder oss av Stahremetoden som är ett specialdesignat KBT program vid övervikt, med inslag av mindfulness. Läs mera på http://www.stahremetoden.se/

Bär du till exempel med dig livsregler som är ”kravregler” och som bidragit till att du ofta är missnöjd med dig själv Hur påverkar de i så fall din syn på dig själv tillsammans med andra? Till din partner? Vilken/vilka av dina livsregler som du bär på skulle du vilja ändra på?. Vilken skulle en mer hjälpande livsregel vara för dig?

Vi funderar även över tankefällor och vilka reaktioner dessa kan ge upphov till. En tanke leder till en känsla som leder till en handling. Handlingen kan i många fall vara att man kompensationsäter. Vad kan man göra för att bryta tankefällorna? En tankefälla kan vara att man måste och borde så mycket. Du säger till dig själv att saker och ting bör eller måste vara på ett visst sätt. Du sätter orealistiska krav på dig själv vilket alltför lätt leder till ett underkännande av dig själv eller till upplevandet av misslyckande. ”Jag måste lyckas på en gång att äta rätt, varje dag”. Sätt saker och ting i perspektiv. Vilka krav är realistiska? Hur viktigt kommer det att vara om 10 år? Ersätt ”måsten/borden” med ”jag skulle vilja/det vore bra/jag skulle föredra”. Sänk kraven till 70 %. Fokusera på nuet. Undersök vad du vill och har behov av istället för vad du måste/borde.

Låter det här intressant? Isåfall har du möjlighet att anmäla dig till kurser som startar i Jakobstad och i Vasa i början av februari. Gå in på www.folkhalsan.fi/kost

Vi har redan haft två lyckade kurser. ”Jag har lär mig att sätta ord på känslor som jag sedan märkt har en koppling till mitt ätbeteende. Att stanna upp och börja analysera mitt eget ätbeteende har varit positivt. Att höra att andra har det lika eller värre har också påverkat” skriver en deltagare i utvärderingen.