De nya näringsrekommendationerna och hållbar utveckling

mabra33
Medierna har det senaste dygnet fört ut de nya finländska näringsrekommendationerna i raskt tempo. Halv timme efter att lanseringstillfället var slut stod jag i kassakön i matbutiken och hörde via radion att det skulle vara bra för befolkningen att minska kött konsumtionen.

Att minska konsumtionen av rött kött är näringsmässigt fördelaktigt eftersom fettkvaliteten i kosten antagligen blir bättre, beroende förstås på vad man väljer att äta istället. Negativa följder av mindre mängd rött kött kunde tänkas vara ett lägre intag av järn, som främst kanske kan vara ett problem hos yngre kvinnor och uthållighetsidrottande kvinnor. Å andra sidan har minskningen i köttätandet en gynnsam effekt på naturen. I näringsrekommendationerna kan man läsa att om vi äter måltider som mer domineras av grönsaker, rotsaker, spannmålsprodukter av bra kvalitet, baljväxter, bär och frukter och mindre av produkter från djurriket och om livsmedelsproduktionens kedja samtidigt gör förändringar, så är det möjligt att minska kostens klimatinverkan betydligt. Enligt näringsrekommendationerna skulle detta innebära t.o.m. en 20 % mindre belastning på miljön under detta årtionde. Projekt kring hållbar utveckling och god kost finns runt om i Europa och på den Europeiska kongressen i Folkhälsovetenskap (EUPHA) i höstas presenterade koordinator Sue Dibb projektet ”Eating better”.

Under lanseringstillfället talade också representanten för lantbruksproducenternas centralförbund Anni-Mari Syväniemi (MTK) för en hållbar utveckling. Hon såg temat som något positivt och välkommet. Som en slutkläm på anförandet hade hon jämfört hur många gånger det finska ordet ”kestävä” (hållbar) hade använts i de nya och de föregående rekommendationerna. I de nya rekommendationerna förekom ordet nio gånger, medan i de föregående kunde man hitta ordet ”kestävyys” (hållbarhet, uthållighet) en gång och då i samband med rekommendationen om fysisk aktivitet och som uthållighetsträning (”kestävyysharjoittelu”).

Vad hade jag då handlat i butiken? Det var lunchdags och stärkt av tanken att också jag kan bidra till en hållbar utveckling bestod mina lunchingredienser av livsmedel nästan enbart från växtriket. Redan en vegetarisk måltid i veckan är en bra början.mabra37