Mat ger hälsa!

Picture1Det finns ett sätt för alla att äta bra!

De förnyade finländska näringsrekommendationerna har debatterats en hel del i såväl traditionell som social media. Bra så! Vad är meningen med dessa och hur skall de användas? Näringsrekommendationernas mål är att maten skall främja befolkningens hälsa. Rekommendationerna skall användas som grund för planering inom bespisning, för näringsundervisning och –fostran, som jämförelse i näringsforskning och vid produktutveckling av livsmedel. Hur skall då den enskilda konsumenten förhålla sig till dessa?

Ät gott är konsumentförbundets och 21 samarbetspartners projekt som baseras på de finländska näringsrekommendationerna 2014. Projektets syfte är att guida den enskilda konsumenten att tillämpa rekommendationerna på ett sånt sätt att maten blir god, hälsofrämjande och tilltalande . Det finns ett sätt för alla att äta bra!

 Syö hyvää hittar man mera info om projektet.  Besvikelsen var stor när vi blev medvetna om att det inte finns finansering för material på svenska. Konsumentförbundet som tidigare så förtjänstfullt gjort material på båda språken. Vi får hoppas att man hittar pengar!

Vi som jobbar med kostfrågor på Folkhälsan och på Marthaförbundet kommer att göra en insats för att även den svenskspråkiga befolkningen skall få information. Ni kan kontakta oss om ni vill att vi kommer ut och berättar om hur man förverkligar rekommendationerna i praktiken. Vad skall man öka? Vad skall man minska? Blir det dyrt ? Måste man äta margarin? ja frågorna är många.

Statens näringsdelegation arbetar på en översättning av själva rekommendationerna, så de är på kommande, dock enbart som nätversion som man själv kan printa.

Mat ger hälsa!