Eventuell sockerrekommendation

smoothieFör en vecka sedan lyfte flera massmedier i Finland upp hur stor andel av dagens energi som högst skall komma från socker. Anledningen var att WHO för ca en vecka sedan gick ut med ett utkast för en socker rekommendation. Under mars månad är det möjligt att kommentera detta utkast.

Vad innehåller utkastet och vad är det egentligen som WHO föreslår? Kort sagt önskar WHO att vi skulle äta och framförallt dricka mindre av livsmedel som innehåller mycket tillsatt socker. WHO definierar i sitt utkast socker som alla i livsmedel tillsatta monosackarider (t.ex. glukos och fruktos) och disackarider (så som sackaros, det som de flesta kallar ”socker”), men också naturligt förekommande socker i honung, sirap, fruktjuice och fruktkoncentrat. I WHOs utkast utesluts den mängd socker som kommer naturligt från bär eller frukt (både sackaros och fruktos). Den tillsatta mängden föreslår WHO att inte skall överstiga 5 % av dagens energi.

Att jämföra WHOs förslag till rekommendation med vad vi vet om den vuxna befolkningens intag i Finland är knepigt. I Finland har vi haft en annan uppdelning då vi beräknar intaget av tillsatt socker. Tillsatt socker är samma som konsumtionen av disackariden sackaros. Enligt Finravinto undersökningen år 2012, som torde vara den mest pålitliga undersökningen gällande kostintag i Finland är ca 2/3 av det socker vi äter tillsatt socker. Sockret kan komma från sötade drycker, sötsaker, bakverk, bär- och fruktprodukter och det som vi själv lägger till i mat och i dryck. Av den tillsatta andelen 2/3 härstammar ca.40 % från tre livsmedelsgrupper; sötade drycker (läsk, saft o dyl), sötsaker och det socker vi själva tillsätter (t.ex. i kaffet). Det som Finravinto däremot inte kan svara på direkt är bl.a. mängden tillsatt socker i livsmedel som kommer i formen av fruktos. Nuförtiden sötar man inom industrin många drycker och livsmedel med t.ex. fruktos istället för sackaros och därför är det svårt att säga exakt var vi egentligen ligger just nu. Finravinto rapporten visar omvandlat i E % att både män och kvinnor får 9-10 % av energin som sackaros, vilket är i linje med gällande näringsrekommendationer .

Hur omvandlar man sedan alla dessa rekommendationer till det dagliga livet? Linda, min kollega, skrev för något år sedan om socker och sockerkällor . Oberoende i vilken kemisk form sockret finns i, så finns det i kosten dolt i många livsmedel. I vardagen är det därför bra att välja osockrade mjölkprodukter (t.ex. naturell yoghurt), vatten som törstsläckare, frukt framom juice, och spara det sötade till fest.

Även om alla goda råd och all ny kunskap som öses över oss kan känns förvirrande är näringsrekommendationerna både i Finland och annanstans i världen fortsättningsvis rätt lika. Linjen överallt är densamma, dvs produkter med mycket tillsatt socker eller andra söta kolhydratformer är sällanmat. Att det är knepigt med alla dessa rekommendationer och hur man skall tolka dem konstaterade faktiskt också lilla fruntimret på 1970-80-talet.lilla fruntimret<a