Ju mer högutbildade föräldrar, desto mer frukt och grönt äter barnen

Kourallinen FV kuva
Många svenskspråkiga skolor på västkusten och Åland deltog 2009 i ett EU-projekt som kallades PRO GREENS. I projektet samlade man in information om frukt-, bär- och grönsakskonsumtion bland 11-åringar. Nu har vi fått en del resultat från undersökningen om barns matvanor och faktorer som påverkar dem.

Precis som forskarna trott är konsumtionen av frukt, bär och grönsaker väldigt låg. Den genomsnittliga konsumtionen bland barn är bara 240 gram per dag fastän det rekommenderas åtminstone 500 gram dagligen*. En stor del av barnen äter inte ens frukt, bär eller grönsaker dagligen. Dessutom visar undersökningen att barn till föräldrar med lägre utbildning än universitetsutbildning äter mindre frukt och grönt jämfört med barn vars föräldrar har högt utbildning.

I vår studie ser man att barn som har föräldrar med universitetsexamen oftare har frukt, bär och grönsaker tillgänglig hemma och grönsaker serveras oftare vid måltider. Att bli van med grönsaker som daglig mat hemma är troligen en orsak att barn från hög utbildade familjer också rapporterade att de tycker att grönsaker smakar bra.
Vad har vi lärt oss i den här studien då? Bättre utbildade föräldrar bjuder sina barn på mer frukt, bär och grönsaker, vilket är en orsak till att deras barn också äter mer av det och har på så sett hälsosammare matvanor. Vi vet att grönsakerna borde smaka lika för alla barn, oberoende av vilken utbildning deras föräldrar har. Ändå är det så att barn som har högutbildade föräldrar både får mera grönsaker serverade hemma och också tycker mera om dem. Det verkar stöda den gamla hypotesen att vi gärna äter det som smakar bra och det smakar bra därför att vi har ätit det tidigare. Det ser ut som om det inte bara stämmer för individer utan att det också förklarar skillnader i matvanorna som är relaterade till utbildning.

Den här studien gjordes i tio olika europeiska länder och de resultat som jag presenterade här är inte desamma i andra länder. Kort sammanfattning kan vara att i de flesta länder äter barn till högutbildade föräldrar mer frukt, bär och grönsaker. Den faktor som förklarar det här sambandet var i flesta fall barns kunskap om näringsrekommendationer (hur mycket frukt och grönsaker man borde äta för att ha en hälsosam diet). Många tidigare studier har visat att människor som har studerat längre har bättre kunskap i kostfrågor och också värderar hälsosam mat högre. I vår studie ser det ut som om föräldrars attityder överförs till barn så att redan bland elvaåringar är det en utslagsgivande faktor att barn vet bättre vad som är hälsosamt och också äter hälsosammare.

*Näringsrekommendationerna talar om daglig intaget på 500 gram frukt, bär och grönsaker för vuxna och det finns ingen särskild mängd för barn. Ett bra exempel är att 500 gram bland vuxna motsvarar fem nävar och man förstår att fem nävar bland små barn motsvarar mindre mat i gram än bland vuxna. Men även om elvaåringar inte är fullvuxna, kan man redan betrakta deras diet som nästan motsvarande vuxnas diet.