Matlusten- ett lyckat koncept för äldre

Matlust 1
Matlusten, ett RAY finansierat projekt 2011-13 lider mot sitt slut. Projektet har haft två inspirerande projektledare Edi Silén och Carina Blom. Läs om Edis tankar och givande erfarenheter från projektet!

Matskolorna utgjorde den centrala delen av projektet Matlusten. Nu håller vi på och avslutar detta fantastiska projekt. Vår färgglada slutrapport kom nyligen från tryckeriet. I rapporten kan man läsa att vi inom projektet ordnade 19 Matskolor i vilka 95 personer deltog. Könsfördelningen var 66 damer och 29 herrar och åldern från 65 till 97 år. 64 % av Matskolornas deltagare var ensamstående. Under dessa kurser utarbetades konceptet för Folkhälsans Matskolor, som riktar sig till 65 år fyllda personer. 76 nya matskolledare utbildades under projekttiden. Tolv av dessa ledare ordnade sammanlagt 22 Matskolor under år 2013. Ett trettiotal Matskolor är planerade att ordnas under 2014. Dessa ordnas dels av Folkhälsans lokalföreningar, dels av arbetar- och medborgarinstitut.

Projektet Matlusten ordnade också föreläsningar för allmänheten och fortbildningsdagar för vård-, kosthålls- och hemservicepersonal inom äldreomsorgen. 3000 personer har tagit del av de officiella näringsrekommendationerna för äldre. Informationen omfattade också hur matförpackningarnas påskrifter skall tolkas, hur man kan göra butiksbesök och matlagning enklare för sig och vad man kan göra om man har tappat matlusten. Vi lyfte också fram vikten av att duka vackert och att försöka ordna så att man äter i sällskap. Matskolornas deltagare talade mycket om att de upplever att sällskap vid matbordet är mycket viktigt för matlusten. Många berättade att de tappat matglädjen då de blivit ensamma.

De matskoldeltagare, som behärskade matlagning från tidigare ansåg att största nyttan var att de fått ny inspirationen för matlagning. De värdesatte också råden om genvägarna och de informativa tipsen. Intresset för vad livsmedelsförpackningarna egentligen innehåller var mycket stort bland alla deltagare.
Tre mycket givande och lärorika år ligger bakom oss. Vi har mött kvinnor och män, äldre och yngre, privatpersoner och yrkesfolk. Alla har varit förväntansfulla och intresserade av Matlustens verksamhet. Vårt arbete har varit mycket omväxlande och intressant. Vi har lärt oss stora saker och små saker av personerna vi träffat och vi har fått njuta av rikligt med positiv respons. ”Det var den bästa kurs jag någonsin gått på!” sade en matskoldeltagare.

Vi projektledare hoppas att Matskolorna skall leva vidare i många, många år. Av deltagarkommentarerna att döma inspirerar de till matlagning och till att tänka på vad man äter. Dessa faktorer stöder äldres hälsa och funktionsförmåga och ökar därigenom livsglädjen.

Skrivet av Edi Silén, projektledare för Matlusten
Matlust 2