Brasilien – Fotboll, olympiska spelen och landet där alla är fysiskt aktiva?

NOKIA Lumia 800_000629Brasilien kommer att vara central punkt i medier under kommande året tack vare fotbolls-VM på sommaren och olympiska spelen i Rio De Janeiro 2016. Brasilien är mest känd för bra fotbollspelare som spelar i top-ligor överallt i världen. Brasilianare är också bra i andra lagsporter såsom volleyboll och beachvolley. Å andra sidan, är Brasilien också ett land med stora skillnader och klyftor – så också i fysisk aktivitet.

ICPAPH kongressen, som organiserades i Rio de Janeiro i början av april, presenterade också fysisk aktiviteten i Brasilien. Snabb socioekonomisk utveckling och globalisation har förändrat brasilianarnas levnadsvanor på många sätt. Förändringarna har också lett till det att hälften av alla brasilianska män hade år 2008 överviktig. Olika icke-smittsamma sjukdomar (t.ex. typ 2 diabetes, bröstcancer) har blivit ledande orsaker till förtidiga dödsfall (72 % av alla dödsfall i Brasilien). Övervikten och icke-smittsamma sjukdomar är mer utbredd bland äldre brasilianare och dem med lägre utbildning och inkomster, men förekomsten har ökat i hela Brasilien. De här siffrorna tillsammans med annan folkhälsoinformation har varit orsaken till att Brasiliens hälsoministerium har satt igång en strategisk plan som har som mål att minska rökningen, fysisk inaktiviten, salt- och alkohol användningen. Om de här målen nås, borde utbredningen av icke-smittsamma sjukdomar minska 3 procent varje år.

En del av den här strategiska planen är projektet ”Academia de Saúde”, som har som mål att öka fysiska aktiviteten i hela landet. Det här projektet baserar sig på tidigare brasilianska fysisk aktivitets interventioner, i vilka man har kunnat öka fysisk aktiviteten i interventiongrupperna jämfört med kontrollgrupperna. Temat i det här nationella projektet är ”physical activity classes in community settings”. Academia de Saúde erbjuder fysisk aktivitets timmar till alla kostnadsfritt i över 4000 brasilianska städer före år 2015. Det betyder till exempel att fysisk aktivitet organiseras på sådana ställen där alla har möjlighet att delta och engagera sig ( t.ex. på stranden och på gågator). Under projektet har det organiserats också medel, platser och instruktörer till varje stad och varje område. Projektet är en del av hälsovården och det är finansierat av Brasilianska staten. Några brasilianska universitet kommer att forska om projektets betydelse för den brasilianska hälsan.

Ett exempel på det här projektet var det möjligt att se bredvid kongress stället i Rio. I närheten av ett räddningstorn på stranden fanns det jumppamattor, gym apparater, smidighetsbanor och beachvolley planer för alla att använda varje morgon. Personal trainers var också där för att instruera deltagare. Många brasilianare med olika bakgrund deltog i aktiviteterna varje morgon. Satsingen på att öka fysiska aktiviteten i Brasilien är alltså stor och i framtiden får vi se hur det har fungerat.