Äldre och ofrivillig ensamhet projektet kan bidra till ökad fysisk aktivitet bland äldre

ensamma äldre bild 2
Enligt projektledare för ”äldre och ofrivilligt ensamma” Emma Lunabba uppger ca var tredje äldre att han/hon är ofrivilligt ensam. Ensamheten kan ge sig uttryck på många sätt. Flera upplever att de är rädda att gå ut eller ta sig till olika ställen och som följd av detta slutar många att gå ut. Då man slutar gå ut, minskar den fysiska aktiviteten obemärkt. Mindre fysisk aktivitet kanske i sin tur minskar hungerkänslorna, man börjar slarva med ätandet och lätt hamnar man i en spiral där den fysiska funktionsförmågan försämras som följd av att man varken är speciellt aktiv fysiskt eller äter tillräckligt och mångsidigt.

Syftet med projektet ”äldre och ofrivilligt ensamma” är att man försöker para ihop ensamma äldre med en frivilligarbetare som önskar ställa upp som kultur- eller telefonvän. I praktiken har det visat sig att efter att den första bekantskapen har gjorts, har kultur- eller telefonvännen också kunnat bli t.ex. en promenadvän. För någon som länge suttit inomhus kan en promenad t.ex. en gång i veckan vara en avsevärd ökning i fysisk aktivitet. Det att man rör sig utomhus stimulerar också möjligen att använda andra muskler än vad man använder inomhus; t.ex. genom att man går i trappor eller på ojämnt underlag. Också balans sinnet utmanas på ett annat sätt och ju bättre tränat balanssinne man har, desto säkrare känner man sig att röra på sig i mer utmanande omgivningar. Emma Lunabba berättar också att flera av de äldre har berättat om hur de äter tillsammans med sin nya vän. Det här i sin tur kan ge mera energi som förbättrar orken.

Inom projektet finns också andra aktiviteter som obemärkt lockar till fysisk aktivitet på egna villkor. I flera av Folkhälsan husen ordnas gruppverksamhet för de ofrivilligt ensamma. I samband med träffarna ingår sittdans eller pausjumppa. Även om tanken är framförallt att öka det sociala umgänget är sittdansen eller pausjumppan något man har som ett återkommande program på träffarna redan från början.
ensamma äldre bild 1