Inga dåliga väder utan möjligen dåliga kläder

FinnSpring-Jonis halkar

Sommarvädret kanske inte för tillfället är det som vi har gått och väntat på. Trots det kalla och tidvis blöta vädret finns det en hel del man kan göra. De facto är det rätt skönt med utomhus aktiviteter när det inte är för hett. I höstas skrev vi om hur naturen ger hälsa efter att ha deltagit i Forststyrelsens och Finlands fetmaforskares gemensamma seminarium. Fortfarande tycker jag att dagarna var inspirerande och framförallt visade de på vilken potential det finns i naturen som en viktig hälsofrämjare.

Runt om i världen börjar det finnas en hel del organisationer som driver på att vi skall vistas mera ute i naturen. Idag stötte jag på något som definitiv passar ihop med vårt sommarväder för tillfället, nämligen världsdagen för lera (”the world mud day”).  Dagen firas 29.6. och målgruppen är barn- och barnfamiljer. Under dagen uppmuntras vi böka i lera eller jord och njuta av det! Som stöd till argumentationen varför böka i jorden eller bada i lera har man producerat en broschyr. Så varför inte hoppa på utmaningen och ta sig ut i naturen och kanske böka lite i jorden?

Luftfärd

Det är faktiskt ganska roligt med bökande i jord. Några år i rad har jag redan firat världsdagen för lera, utan att vet om dess existens, genom att delta i årets absoluta höjdpunkt. ”Kärrfotis” i svenska fjällen tillsammans med orienteringsungdomar som fortfarande tycker om att leka! Rekommenderas, bra för den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Lekfull, lerig sommar åt alla läsare!

Kärrfotis 6