Kan ALLA inspirera till rörelse?

På min väg till jobbet ser jag ofta en skylt, som väcker tankar hos mig. Skylten visar att det är förbjudet att spela fotboll. Skylten är placerad på en gräsmatta i ett område som kunde beskrivas som ett grönområde mellan höghus. Skylten provocerar mig eftersom jag ständigt letar efter nya möjligheter och goda exempel på sätt att sporra och inspirera till rörelse i alla åldrar. Vad kan orsaken till att förbjuda spontana bollspel på en gräsmatta då vara? Är det ljud man är rädd för eller finns det risk för skadegörelse eller handlar det om att man värnar om gräsmattan?

??????Helt klart handlar det dock om något annat än det som Statens riktlinjer för fysisk aktivitet 2020 betonar levnadsmiljöns centrala roll då det gäller hur fysiskt aktiv man är. Regeringsprogrammet (2011) förespråkar att vardagsmotion och spontan rörelse ska sporras genom god stadsplanering och genom att göra områden tillgängliga för rörelse och motion. Det handlar alltså om att möjliggöra spontan rörelse – inte att hindra och förbjuda.

Intresset för motion och rörelse har ökat i Finland, men andelen vardagsmotion är låg och stillasittandet ett växande problem. Tiden då vi är stilla sker ofta tillsammans med en skärm. Detta är allt mer accepterat och bottnar i strukturer och system som sporrar till bekvämlighet där kroppen inte används till det den är ämnad för. Om då den omgivning vi rör oss i inspirerar, välkomnar och möjliggör rörelse… kanske vi då oftare kan lägga ifrån oss skärmen och njuta av rörelse?

Det finns en finsk webbsida som samlat kunskap om stadsplanering som sporrar till rörelse. På sidan som upprättshålls av Uleåborgs universitet, miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet kan man läsa om goda exempel och om vad som är på gång på olika orter i Finland, men även på andra håll i världen. Ett gott exempel är Folkhälsans Promenadguide där man kartlagt möjligheter till rörelse och som producerats för att sporra till rörelse i den egna närmiljön.

promenadguide2

Att kunna göra beslut i planering av boendemiljön är en sak, men det behövs mer för att påverka den stillasittande trenden. På alla nivåer – individ, grupp och samhälle. Det behövs samarbete mellan sektorer och branscher. Hoppeligen kunde allt fler inse sina egna möjligheter till att påverka i positiv riktning. Det kan t.ex. ske genom lagstiftning, beslutsfattande, föreningsverksamhet, utbildning, små val i vardagen, kreativitet, att agera förebild eller genom integrering av fysisk aktivitet i övrig verksamhet. Möjligheterna och arenorna är många.

Glädjande är det då man märker att aktörer från andra områden än man är van vid uppmärksammar hälsofrågor och ser sitt ansvar som samhällsaktör. En stor svensk möbeljätte har nyligen lanserat en ny katalog och i den kan man läsa att de valt att producera liten kollektion av saker med avsikten att sporra barn OCH även vuxna till rörelse på ett roligt sätt. I webbkatalogen har man t.o.m. valt att göra en liten film om vikten av rörelse med betoning på glädje i vardagen. Visst är avsikten att sälja, men jag tycker också det tyder på en ökad medvetenhet om ett fenomen och en insikt om att ALLA kan påverka angelägna saker viktiga för folkhälsan.