Hälsofrämjande daghem och eftis

eftisbildFrån och med september har jag fått en ny spännande arbetsuppgift, att bekanta mig med, och lyfta upp, det hälsofrämjande arbete som görs i Folkhälsans eftis. Tanken är att utveckla eftisverksamheten med hälsa och livskvalitet i fokus.

Konkret handlar det om att stärka delaktighet, relationer, trygghet, arbetsglädje, ansvarstagande, levandsvanor och självförtroende hos barnen, personalen och föräldrarna.

Den 8.9 ordnade jag tillsammans med Folkhälsan Syd en Kick off träff med ledarna från de eftis som kör igång sitt hälsofrämjande arbete nu i höst. På träffen deltog engagerade eftisledare från Vindängen, Degerö, Boställ och Nordsjö.

Under träffen funderade vi på vad som gör ett Hälsofrämjande eftis till hälsofrämjande och varje eftis fick fundera på sin egen vision. Utifrån visionen började vi tillsammans skriva eftisarnas egna hälsofrämjande handlingsplaner. Hälsofrämjande metoder och aktiviteter ingår som en naturlig del i vardagen och handlingsplanen ger en struktur för det hälsofrämjande arbetet.

Eftisledarna delade med sig av sina positiva erfarenheter, på Nordsjö eftis ordnar de till exempel kaffe varje tisdag från klockan 15 framåt för de föräldrar som vill vara med en stund och se hur barnen och personalen har det på eftis.  Vindängen berättade att de satsar mycket på rörelse utomhus alla tillsammans. Det var också roligt att höra att eftisarna använder Folkhälsans material, till exempel Chilla.